Anasztázia "mozgalom" itthon

Magyarországon 14 éve, 2005 óta kapható az Anasztázia sorozat. Az első két kötet még egyéni terjesztők útján jutott el az emberekhez, akkor bolti forgalomba még nem került, később a harmadik, “A Szeretet Tere” című kötet megjelenése után 2007-ben került a boltokba fordított terjesztésben (nem mi kerestünk terjesztőt, hanem ők szerették volna boltjaik polcára, mivel az emberek keresték a könyveket). Az utolsó könyv, az “Anaszta”, 2014 januárjában jelent meg. Azóta a sorozat több tízezer példánya talált gazdát, de az interneten terjedő beszkennelt kalózpéldányokat is számba véve becsléseim alapján az olvasó közönség száma az 50 ezret is elérheti. Jelenleg több, mint 20 nyelven olvasható a világ minden táján.

 

Fő gondolata: egyhektáros családi birtokok, virágzó paradicsomi bőséget idéző kertek, és a birtokokból álló települések létrehozása a földön, amelyek önellátásra, önfenntartásra törekvő családi gazdaságok, munkát és élhető teret, a Szeretet Terét biztosító területek, ahol a földdel harmóniában élni szándékozó családok telepednek le. Ebben az élhető térben, a családonként egyhektáros területen, egy 5 tagú család teljes élelmiszer szükségletét meg lehet teremteni vegyszermentes termesztéssel, ahol nem cél a piacra termelés. Piacra csak a felesleget viszik, vagy a szomszédokkal cserélik el azt, ami bőséggel termett.

 

Az egyhektáros birtokokból létrejövő települések nem nevezhetők öko- vagy bio-falvaknak, ugyanis itt nem csak az organikus termesztés illetve életmód a fontos… itt emberi létünk megértésének és a rendeltetésének megfelelő élettér kialakítása folyik… a lélek vágyával összhangban, mely sokkal mélyebbről fakad, mint az tudatos ma bennünk… Az egyén teljességének, a család generációkat összekötő erejének a visszaállítása történik… A családi birtokok létrehozói megértik kik ők az előtte élt őseik sorában, és azt is, hogy miért fontos születendő gyermekeik számára a “Szeretet Terében” való fogantatás… ahol az édesanya nyugalomban, háborítatlanul, a saját (éden)kertje gyümölcseiből fogyasztva éli végig várandóssága hónapjait, táplálja testét, lelkét… a térben, ahol párjával mindent együtt ültettek, együtt készítettek, együtt várták gyermekeik világra jöttét, és együtt nevelve adják tovább az értékeket, ezáltal biztosítva számukra mindent, ami az egészséges élet indításához szükségeltetik…

 

Jómagam 2007 óta járom az országot és keresem fel azokat a családokat, akik létrehozzák a saját “Szeretet Terüket”, akár olvasták Anasztázia könyveit, akár nem. Ilyen érdekes és figyelemreméltó találkozás volt a Szombathelyi Tibor bárdudvarnoki birtokán történt látogatásom is, mely ugyan nem az Anasztázia könyvek hatására indult el, de ugyanazon elvek mentén működött. 

 

Azóta nagyjából 70-80 ilyen családi szeretet-kertet jártam be, amelyek többsége zömmel egy hektáros vagy annál kisebb föld területű. Erről itt található egy rövidebb összefoglaló cikk itt található: http://www.szeretetteremuhely.hu/?page_id=329.

 

A családi birtokokon élőkkel az elmúlt 12 év alatt nagyon jó barátságot alakítottam ki, van akikhez minden évben visszatérek, akár többször is, vagy segítek az idénymunkák idején, illetve volt olyan család is, akiket egy éven keresztül rendszeres támogattam anyagilag. Több Anasztázia sorozat könyvet adtam könyvtáraknak, magánszemélyeknek, ezzel támogatva az ügyet. Mindezeket eddig szabadidőmben, saját költségvetésből finanszíroztam.

 

Az elmúlt pár évben két a mozgalomhoz szorosan kapcsolódó honlapot is létrehoztam. 2014-ben a Szeretet Tere Műhely nevű (http://www.szeretetteremuhely.hu/), mely egy ingyenes Wordpress alapú blog, majd 2018-ban közösségi összefogás eredményeként a Magyarország Nagyfalu oldalt (http://www.monagyfalu.hu/ ), melyet már külön az "Anasztázia mozgalom" magyarországi támogatására, az információ minél szélesebb körű megosztására indítottam útjára. 

 

2014-ben elkezdtem egy időszakosan megjelenő papíralapú magazin szerkesztését is, melynek egyetlen száma jelent meg azon a nyáron. Sajnos nem tudtam ezt folytatni idő és megfelelő szerkesztő társak hiányában. A magazin minden oldala itt olvasható: http://www.szeretetteremuhely.hu/wp-content/uploads/2015/02/SZTMmagazin.pdf 

 

Az ország minden területén jártam, volt mikor egyedül, volt hogy a könyv fordítójával és kiadójával együttesen hívtak meg bennünket előadást tartani, vagy csak beszélgetni. Nagyon sokszor beszélgetős köröket, esteket tartottunk egy-egy témakörben, mint pl. a gyermeknevelés témakörében, valamint többször szerveztünk tevékenységgel egybekötött összejöveteleket is, például Máriahalmon közterületen virágokat és fát ültettünk, Baji Bélánál segítettük a kerti munkákban és favágásban, a Sas-hegyen Budapesten több konténernyi illegálisan lerakott szemetet szedtünk fel zártkertekből és különböző gödrökből, vagy számos magánbirtokon ültettünk el fákat, bokrokat.

A közösségi szervezésű beszélgetések, családi birtoklátogatások és segítségadások száma összességében kb. 120 települést érintett az elmúlt 11 évben. Ezek 90%-át én szerveztem, többnyire hétvégeken.

 

Öko-települések, ahol jártam: Visnyeszéplak, Galgahévíz, Magfalva, Fülöpjakab, Somogyvámos, Agostyán, Nagyszékely, Gömörszőlős – Mindenhol más a kialakítás, a közösségek küzdelmesek, keresik a megoldást.

 

Együttműködés: Alekszej Baklanovval, aki járt egy orosz Családi Birtoktelepülésen, Kovcsegen, és kapcsolatot ápolt 2009 és 2011 között velük. Sajnos Alkeszej hirtelen halála miatt nem tudtuk ezt folytatni.

 

Iskolaszervezések: Budapest, Pécsely, Kecskemét, Csehország, Szlovákia, Szlovénia - a Fekete-tenger menti Scsetyinyin akadémikus által vezetett bentlakásos állami líceum hatására szerveződések, nem lett belőle iskola.

Szlovéniába iskolaszervezők hívtak megbeszélésre, Szlovákiában Bartkó Edith és társai családi birtokait utaztam megnézni, illetve ott is indult egy iskola szerveződés. Csehországban nyári táborba hívtak, ahol Anasztáziás családok jöttek össze.

Tanulócsoport szervezés Budapesten Sándor Klárával 2015-ben, ez később megszűnt.

 

Rádióriportok: Szentes városi rádió, Radio Drive Fm Budapest: élő beszélgetés Anasztáziáról,

Egészségnapok, előadások: Sopron – Gesztenye és méz nap, Szentes, Gyöngyös, Zsámbék, Hévíz – könyvtár.

 

Tanulmányok az Anasztázia jelenségről: 2018-ban készült egy diplomadolgozat az oroszországi családi birtoktelepülések gazdasági és társadalmi hozzájárulásáról, melyben érintőlegesen a hazai helyzetről is készült elemzés a www.monagyfalu.hu oldalon található családok adatainak felhasználásával.  

 

Kátai Piroska, 2018. január 27.

 

 

 

A mozgalmat összefogó hivatalos szervezeti forma még nem alakult Magyarországon, lehet, hogy nincs is szükség rá, hiszen lehet egység a szétszórt helyrajzi területeken élők "egyet gondolásában is", sőőőt, ez lenne az ideális az egész emberiség számára... Azonban aki úgy érzi, hogy szívesen támogatná az ügyet, ennek a honlapnak a karbantartását, építését, az évszakonkénti programok szervezését, az jelentkezzen az inspiraltak@gmail.com e-mail címen, vagy támogatónak, melyet a következő számlaszámra utalással (Magnet Bank: 16200151- 18531596) bátran megtehet. 

Köszönjük :-)

 

 

A bejegyzés létrehozva: 2018. április 10.

 

Utolsó módosítás: 2019. február 1.

 

 

(A kép Máriahalmon készült 2008-ban, balról Alekszej barátommal Tihanyi István családja ideiglenes otthonában)